Vanligtvis börjar administrationen när sammandragningarna blir starka och nära. Det är oftast den tid då kvinnan behöver stödjas mer eftersom hon börjar känna sig trött. Så, om vi betraktar födelsestadierna, erbjuds kväveoxid från mitten av dilateringen och framåt med LustgasPatroner. Det finns också de som frågar det tidigt.

Det är den parturient som hanterar administrationen av gasen, biträdd av barnmorskan. För att göra det riktigt effektivt ska lustgas patroneren inandas ca 30 sekunder innan sammandragningen kommer och tills den slutar. Anledningen är enkel: det är den tid då smärtan kommer till sin topp och det är där det ska hanteras bäst.

Masken är inte fastsatt på huvudet, men måste avlägsnas när gasen inte inhaleras. Det aktiveras endast av mammas andning. Gasen har en mycket snabb effekt-mindre än en minut.

lustgas patroner och biverkningar
Du kanske undrar om det finns några effekter på fostret. Svaret är nej. Inga problem för barnet vid födseln, inte ens respiratorisk typ. lustgas patroner är ofarligt för fostret.

Inga specifika biverkningar har rapporterats för modern. Ibland kan illamående, yrsel, sömnighet uppstå, men det här är symtom som försvinner om kväveoxidadministreringen stoppas. Det finns inga konsekvenser för andning, tryckkapacitet, blodcirkulation, hjärtslag eller andra kroppsfunktioner.

lustgas och tidpunkten för förlossning
Man kan tro att användningen av detta ämne på något sätt kan sakta utvecklingen av arbetskraft och förlossning. I stället verkar det inte finnas någon sträckning av tiden. Således påverkar det inte den totala varaktigheten av förlossningen.

Dessutom visar många studier att det inte finns någon ökning av användningen av kejsarsnitt eller till och med instrument som sugkoppen (som i alla fall idag används mindre och mindre). Slutligen påverkar dess användning inte närvaron av mekonium i fostervätskan, fostrets hjärtslag och blodförlust efter födseln.

Effekterna av gasen stannar så snart inandningen stoppas.

Se mera här: Kilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka här,