Den stora skillnaden mellan den klassiska cigaretten och Vape var den vätska som ska förångas är att med E-vätskor finns det bara en skadlig substans, med den normala cigaretten av kemikalier finns tusentals varav fyrtio cancerframkallande.

Gifter och cancerframkallande ämnen i den traditionella cigaretten beror främst på förbränning av tobak och papper. Att bränna dessa två element genererar en mutation av molekylerna som blir en slags tjära och andra komponenter som är mycket farliga för människors hälsa och cancerframkallande.

Med detta sagt kan man dra summan på graden av toxicitet hos e-cigarettvätskor. Ett skadligt element jämfört med alla som finns i traditionella cigaretter, gör e-vätskan mycket mindre farlig.

Dessutom måste det anses att nikotin inte nödvändigtvis behöver förångas. Faktum är att i den elektroniska cigaretten kan du välja att ha en koncentration av nikotin, en mängd som kan minskas om inte ens elimineras.